Referenssit

”Olemme käyttäneet Yrityskoulutuksen palveluja tiimityöskentelymme parantamiseksi. Monet luovan suunnittelutyön esteet liittyvät melko inhimillisiin asioihin: siihen, ettei tiedetä mitä tiimikaveri oikeasti ajattelee ja mitkä motiivit hänen käytöstään ohjaavat – itsestä puhumattakaan. Yrityskoulutuksen valmentajan ja työkalujen avulla olemme oppineet tuntemaan toisemme paremmin ihmisinä ja ammattilaisina.”

Mikko Eskelinen, Toimitusjohtaja
Mainostoimisto Ilme Oy

Mainostoimisto Ilme

”Yrityskoulutuksen ja Petri Korteniemen kanssa olemme tehneet asiakastyytyväisyyskyselyn ja Insights-analyysin ja aloittaneet monivuotisen projektin, jossa tiimimme tavoitteena on vastata tulevaisuuden haasteisiin. Työympäristömme elää suurta muutoksen aikaa ja johtavana työkaluvalmistajana haluamme olla askeleen edellä muita. Yhdessä Yrityskoulutuksen ja Petri Korteniemen kanssa olemme löytäneet tavan vastata muutokseen.”

Harri Lindholm, Myyntipäällikkö
SNA Europe (Finland) Oy

Bahco

”Petrillä on ainutlaatuinen tapa ohjata ryhmää ja yksilöitä niin, että strategiatyöskentelymme aikana jokainen pääsi haastamaan erityisesti itseään ja löytämään itsestään sekä ympäristöstään kehittämismahdollisuuksia. Työskentelimme Petrin kanssa erilaisilla ryhmäkokoonpanoilla, missä kaikki pääsivät niin keskustelemaan ja löytämän omia oivalluksia kuin kuuntelemaan ja oppimaan lisää. Ryhmätyöskentelyn lisäksi Petri hyödynsi strategiatyöskentelymme aikana videoita, jotka herättivät aina keskustelua.
Työskentelypäivien välillä saimme välitehtäviä, jotka vauhdittivat paljon työskentelypäivien etenemismahdollisuuksia, sillä osallistujat olivat päässeet laittamaan omia ajatuksia järjestykseen ennen tapaamista. Saimme myös henkilökohtaista palautetta Petriltä palauttaessamme välitehtävät ennen työskentelypäiviä, jolloin hänestä välittyi se, että hän välitti asiakkaistaan ja halusi meidän kehittyvän parhaaksi mahdolliseksi versioksi itsestämme.

Juhani Sjöman, Toimitusjohtaja
FM-Haus Oy

FM-Haus Oy

”Yhtiössä käynnistettiin v. 2015 asiakaspalvelun kehittämishanke, jonka keskeisenä tavoitteena on ollut asiakaslähtöisen palvelukokemuksen kehittäminen yhdessä asiakaspalvelutiimien kanssa sekä fuusiosta johtuva yrityskulttuurien yhteensovittaminen esimiestyössä ja henkilöstössä.Yrityskoulutus Oy:n Petri Korteniemi on avustanut Insights Discoveryn sekä Brian Tracy.n tukemana esimiehiämme sekä asiakaspalvelutiimejämme ymmärtämään paremmin itseään sekä toisiaan ja tätä kautta luomaan toimivampia kommunikointikeinoja eri tilanteissa. Olemme pystyneet viemään valmennusten opit myös asiakaskohtaamisiin ja parantamaan palvelutapahtumiamme entistä asiakaslähtöisemmiksi ja eri asiakastyypit huomioiviksi. ”

Seija Salonen, Liiketoimintajohtaja
LähiTapiola Vellamo

Lähitapiola Vellamo

”Organisaatiomme eri tahot ovat tehneet yhteistyötä Yrityskoulutus Oy:n Petri Korteniemen kanssa useiden vuosien ajan. Saavutukset ovat olleet kiitettävät, valmennusten tavoitteet ovat täyttyneet ja tehty työ näkyy jokapäiväisessä tekemisessämme parantuneina tuloksina. LähiTapiola Vellamo laati uuden strategian ryhmästrategian pohjalta syksyn 2015 aikana. Strategian jalkautusta henkilöstölle haluttiin yhtenäistää ja sitouttaa samalla koko johtoryhmä yhteneväisen viestin välittäjäksi. Yrityskoulutuksen Petri Korteniemi sai valmennuksen vastuulleen. Johtoryhmä kokoontui useita kertoja päivän-kahden jaksoissa. Yhdessä kirjatut arvot, visiot, päämäärät yms. pohjautuvat ryhmän tahtotiloihin, jotka on sovitettu Vellamon omaan alueyhtiömaailmaan. Yrityskoulutus Oy:n osuus tämän kaiken aikaansaannissa on ollut ratkaiseva.”

Jukka Hertti, Toimitusjohtaja
LähiTapiola Vellamo

Lähitapiola Vellamo