YRKO-Tiimipaja

Organisaation ja tiimien kehittäminen, sekä oman työn ja itsensä kehittäminen.

Organisaatioita on perinteisesti johdettu ylhäältä alas, mutta maailma ei toimi enää niin. Tulevaisuuden työ riippuu ihmisten mukaan saamisesta sekä meidän kaikkien vuorovaikutus ja tiimitaidoista. Kuinka tiimintavoitteet ja perustyötehtävät ovat selkeitä? Kun oman perustyötehtävän ja yhteisten prosessien selkeys on käytössä. Tällöin organisaatio ja tiimit ovat parhaimmillaan.

YRKO-tiimityöpaja auttaa kehittämään uusia ja parempia työskentelytapoja, jotka hyödyntävät koko organisaatiota tai tiimejä. Organisaation ja tiimien kehittämisen ja valmennuksen lopputuloksena muodostuu kilpailukykyinen, intohimoinen organisaatio sekä tiimi, jotka hyödyntävät tuottavasti ja tehokkaasti investoimaansa teknologiaa.

YRKO-tiimityöpaja on tavoitteellinen ja sen pedagoginen filosofia lähtee siitä ajatuksesta, että pitkäkestoiset tulokset vaativat liiketoiminnan, organisaation ja henkilöstön yhteistä vuorovaikutteista kehittämistä.

YRKO-tiimityöpaja on intohimoisten organisaatioiden ja tiimien tapa kehittää säännöllisesti, omaa toimintaansa. Joskus voimme myös olla sisäisessä kriisissä, kun emme ole kehittäneet toimintaamme säännöllisesti vaan enemmänkin epäsäännöllisesti. YRKO-tiimityöpaja on myös paras ratkaisu auttamaan ja ratkaisemaan kriisissä olevaa organisaatiota tai tiimiä, jotta arki voisi sujua paremmin.

Tavataanko porukalla?