YRKO Tiimipaja

Organisaation- ja tiimien kehittäminen, sekä oman työn ja itsensä kehittäminen.

Organisaatioita on perinteisesti johdettu ylhäältä alas, mutta maailma ei toimi enää niin. Tulevaisuuden työ riippuu ihmisten mukaan saamisesta sekä meidän kaikkien vuorovaikutus ja tiimitaidoista. Kuinka tiimintavoitteet ja perustyötehtävät ovat selkeät? Kun oman perustyötehtävän ja yhteisten prosessien selkeys on käytössä. Tällöin organisaatio ja tiimit ovat parhaimmillaan.

YRKO tiimityöpaja auttaa kehittämään uusia ja parempia työskentelytapoja, jotka hyödyntävät koko organisaatiota tai tiimejä. Organisaation ja tiimien kehittämisessä ja valmennuksen lopputuloksena muodostuu kilpailukykyinen, intohimoinen organisaatio sekä tiimi, joka hyödyntää tuottavasti ja tehokkaasti investoimaansa teknologiaa. 

YRKO tiimityöpaja on tavoitteellinen ja sen pedagoginen filosofia lähtee siitä ajatuksesta, että pitkäkestoiset tulokset vaativat liiketoiminnan, organisaation ja henkilöstön yhteistä vuorovaikutteista kehittämistä.

YRKO tiimityöpaja on intohimoisten organisaatioiden- ja tiimien tapa kehittää säännöllisesti, omaa toimintaansa. Joskus voimme myös olla sisäisessä kriisissä, kun emme ole kehittäneet toimintaamme säännöllisesti vaan enemmänkin epäsäännöllisesti. YRKO tiimityöpaja on myös paras ratkaisu auttamaan ja ratkaisemaan kriisissä olevaa organisaatiota tai tiimiä, jotta arki voisi sujua paremmin.

Tavataanko porukalla?