YRKO työnohjaus

Yksilö- ja ryhmätyönohjausta.

Työpaikan valintaan ja työnantajaan sitoutumiseen vaikuttaa enenevässä määrin mahdollisuus itsensä kehittämiseen. Henkilöstö on yrityksen kriittisin ja vaikeimmin hallittava voimavara. Henkilöstön osaamisen kehittäminen on tavoitteellista pitkän aikavälin toimintaa.

YRKO työnohjaus on oman perustyön ja oman roolin tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

YRKO työnohjauksessa tutustutaan itsetuntemukseen, yksilö- ja ryhmädynamiikkaan, ryhmien, yhteisöjen ja organisaatioiden toimintaan ja vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoihin. Johtamisen vuorovaikutukseen ja asetettuihin tavoitteisiin.  Sekä oman ja organisaation tai tiimien perustyötehtävän keskinäiseen vuorovaikutukseen.

Varaa aika