YRKO myynnin kehittäminen

Myynninjohtamisen- ja myyntitaitojen kehittäminen.

Myynnin ammattilaisella on nykyään monenlaisia haasteita. Hänelle on tarjolla myös mahdollisuuksia enemmän kuin koskaan ennen, niin itse myyntityössään, kuin myös myynnin johtamisessa sekä eri digitaalisten apuvälineiden käytössä.

YRKO myynnintyöpajassa myynnin ammattilainen ja myynnin johtaminen voi hyödyntää tuhansilta myyjiltä ja näiden asiakkailta saatuja kokemuksia, joita on analysoitu satojen tutkijoiden voimin. Tutkimuksissa on todettu monia piirteitä ja ominaisuuksia, joita voit jäljitellä ja soveltaa omaksi hyödyksesi.

YRKO myyntityöpajassa tutustutaan myynnin tämän päivän johtamisessa johdon itse- ja ihmistuntemukseen, sekä perusmyynnin työkalujen käytön osaamiseen, jotka ovat johtamisen ja itse myynnin perustaitoja, myynti ja asiakaspalvelu asennetta unohtamatta.

Ota yhteyttä