YRKO-myynnin kehittäminen

Myynninjohtamisen ja myyntitaitojen kehittäminen.

Myynnin ammattilaisella on nykyään monenlaisia haasteita. Hänelle on tarjolla myös mahdollisuuksia enemmän kuin koskaan ennen, niin itse myyntityössään, kuin myös myynnin johtamisessa sekä eri digitaalisten apuvälineiden käytössä.

YRKO-myynnin työpajassa myynnin ammattilainen, myyntitiimi ja -johtaja voivat hyödyntää tuhansilta myyjiltä ja näiden asiakkailta saatuja kokemuksia, joita on analysoitu satojen tutkijoiden voimin. Tutkimuksissa on todettu monia piirteitä ja ominaisuuksia, joita voit jäljitellä ja soveltaa omaksi hyödyksesi.

YRKO-myynnin työpajassa tutustutaan myynnin tämän päivän johtamisessa johdon itse- ja ihmistuntemukseen. Sekä perusmyynnin työkalujen käytön osaamiseen, jotka ovat johtamisen ja itse myynnin perustaitoja, myynti- ja asiakaspalveluasennetta unohtamatta.

Ota yhteyttä