Yrityskoulutus

Yrityskoulutus Oy on erikoistunut yritysten ja eri organisaatioiden kilpailu- sekä tuloksenteko kyvyn kehittämiseen, yhdessä ihmisten ja organisaatioiden kanssa. Olemme liikkeenjohdon ja organisaation konsultointiyritys. Tavoitteellinen organisaation ja henkilöstön kehittäminen on liiketoimintamme ytimessä.

Työpaikan valintaan ja työnantajaan sitoutumiseen vaikuttaa enenevässä määrin mahdollisuus itsensä kehittämiseen. Henkilöstö on yrityksen kriittisin ja vaikeimmin hallittava voimavara. Henkilöstön osaamisen kehittäminen on tavoitteellista pitkän aikavälin toimintaa.

Yrityksen menestyminen ilmenee erilaisina asioina, kuten tuloksena ja tavassa suhtautua henkilöstön kehittämiseen. Menestyvissä yrityksissä olemme havainneet yhteisenä nimittäjänä, yksilön kunnioituksen. Asiantuntevana, luotettavana yhteistyökumppanina sitoutamme henkilöstön kehittämään yhdessä yrityksen kilpailukykyä ja tuottavuutta. Valmennuksemme lopputuloksena muodostuu kilpailukykyinen, intohimoinen organisaatio, joka hyödyntää tuottavasti ja tehokkaasti investoimaansa teknologiaa. Annamme takuun prosessin hyvistä tuloksista.

Petri Korteniemi

Petri Korteniemi

Aloitin vuonna 2012 Yrityskoulutuksessa työnohjaajana ja organisaation valmentajana. Ennen tätä olen toiminut erilaisissa myynnin, tuotekehityksen, ostotoimintojen, markkinoinnin ja valmentamisen sekä tiimin ja brändin kehittämisen/johtamisen rooleissa (vuodesta 1989). Pitkä työhistoriani on antanut vankan pohjan itsensä kehittämisen polulle ja sen tärkeyden ymmärtämiselle, kun kehitetään yritysten ja organisaatioiden liiketoimintoja. Olen havainnut, että itsensä tunnistaminen ja erityisesti vuorovaikutustaidot vaikuttavat työtehtäviin ja koko tiimin tuloksiin. Olen saanut kulkea mielenkiintoista itsensä kehittämisen polkua, eri työrooleissa ja joita saan nyt hyödyntää eri valmennus- ja kehitystehtävissä.

 • Vuoden 2006 prosessikonsultti
 • Organisaatiovalmentaja ja työnohjaaja, RR
 • Liike-elämän ja johdon konsultti, LJK
 • Insights Discovery Licensed Practitioner
 • Sertifioitu Brian Tracy -valmentaja
 • JYEAT
 • Suomen Coaching-yhdistys ry:n jäsen
 • Suomen Strategisen Johtamisen Seura ry:n jäsen
 • Lahden Teollisuusseura ry:n henkilöjäsen
 • Hyväksytty hallituksen jäsen, HHJ
 • Henry ry:n jäsen
 • Hämeen kauppakamari ry:n jäsen
 • Lahden Yrittäjät ry:n jäsen
 • Suomen Yrityskummit ry:n yrityskummi