Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen

Ihmisten johtamisen kehittäminen, esimiesvalmennus ja muutosjohtaminen.

Kun toiminta edellyttää enemmän yhteistä tekemistä, johtamisen on myös muututtava ja kehityttävä. Yksilökeskeisen johtamiskulttuurin tavat eivät siis enää yksistään riitä vaan tarvitaan tietotaitoa siitä, miten ihmisiä ja tiimejä johdetaan.
Valmentavassa tiimin johtamisessa on kyse yhdessä ohjautuvuudesta, joka rakentuu tiimiläisten keskinäiseen yhteisvastuuseen.

YRKO-JOES – työpaja valmennusprosessin tavoitteita

  1. Selkeä kokonaiskuva johtamisesta, muutosjohtamisesta, valmentavasta esimiestyöstä ja yhtenäinen käsitteistö.
  2. Välineitä jatkuvaan henkilönä ja johtajana sekä esimiehenä kehittymiseen.
  3. Oppia arvioimaan strategioita, niin omia kuin työnantajankin.
  4. Yhteinen tarkastelukehikko, jonka avulla tarkastetaan niin eettiset arvot kuin operatiivisen tason asiatkin.

YRKO-JOES-työpajassa syntyvät ja kirkastuvat tulevaisuuden tärkeimmät kilpailuedut. Tulevaisuuden menestyvissä yrityksissä johtamis- ja esimieskulttuuri on yksi yrityksen tärkeimmistä kilpailueduista. Kaikki muu on ostettavissa ja kopioitavissa.

Hyvä johtaja ja esimies tarvitsee teorioiden lisäksi muutakin; ihmisläheisen ja sosiaalisen kanssakäymisen taidot, tilanneherkkyys ja oikea intuitio ratkaisevalla hetkellä ovat keskeisiä.
Asiakasvastuussa ja johtotehtävissä mukana olevat ihmiset ovat luonteeltaan kunnianhimoisia ja itseohjautuvia.

Yhteiset tulostavoitteet ja päämäärät ovat useimmille selviä. Johdon ja esimiesten on luotava sellaiset puitteet, jossa henkilöstö sitoutuu yrittämään enemmän, ja syntyy molemminpuolinen luottamus. YRKO-JOES-työpaja on tähän juuri se oikea työkalu ja -tapa.

Varaa aikasi!