Insights Discovery -analyysit ja -valmennukset (180°)

Insights Discovery -analyysi ja -valmennukset (180°)

lnsights Discovery on tehokas mieltymysperusteinen oppimisjärjestelmä, jolla on ollut vaikutusta tuhansien ihmisten elämään maailmanlaajuisesti. Carl Jungin työhön perustuen Discovery auttaa yksilöitä ymmärtämään paremmin itseään ja muita, ja mahdollistaa tehokkaamman vuorovaikutuksen ja organisaation kasvun.

Dynaaminen ja innostava Insights Discovery -oppimisjärjestelmä sisältää yksinkertaisen mallin: ymmärrä itseäsi – ymmärrä muita – mukaudu ja kommunikoi – ryhdy toimeen.

Insights Discoveryn värikieli kulkee läpi koko portfoliomme ja on välikappale yksilöiden, tiimien ja organisaatioiden kehittymiselle.

Valitse itsellesi sopiva kiireetön hetki ja paikka, jotta voit keskittyä Insights Discovery lomakkeen täyttämiseen netissä rauhassa. Varaa aikaa noin 15 minuuttia. Lähdetään mielenkiintoiselle matkalle.

Ohjelmat:

Insights Discovery, Henkilökohtaisen tehokkuuden –ohjelma: Parantunut itseymmärrys ja omien vahvuuksien hyödyntäminen.

Insights Discover, Tiimin tehokkuuden –ohjelma: Parantaa eri toimintojen ja tiimien välistä yhteistyötä & auttaa tiimiä tehostamaan yhteistoimintaa.

Insights Discovery, Projektiryhmän tehokkuuden –ohjelma: Parantunut itsensä ja toisten ymmärrys ja kommunikaatio.

Insights Discovery, Ihmisten johtamisen -ohjelma: Auttaa johtajia / esimiehiä tulemaan tehokkaammaksi itsensä, tiimiensä sekä organisaation johtamisessa.

Insights Discovery, Johtoryhmän tehokkuuden –ohjelma: Johtoryhmän jäsenten toiminnan ymmärtäminen ja miten voimme johtaa/motivoida erilaisia organisaation osia.

Insights Discovery, Myynnin tehokkuuden –ohjelma: Auttaa myyntihenkilöitä olemaan tehokkaampia kaikilla myynnin portailla.

Insights Discovery ja myynnin data-analyysi ohjelma: Analysoidaan tiimin, johtamisen ja yksilötason myynnin portaat ja kehityskohteet.

Tilaa insights Discovery