YRKO Analyysi

YRKO Analyysi

Alkukartoitukset ja lähtötason analysointi.

YRKO analyysi on työmenetelmä ja työkalu organisaation ja tiimien kehittämisen lähtötason analysoinnille sekä alkukartoitus eri kehitysprosesseille.

YRKO analyysiä käytetään sisäiseen toiminnan kehittämisen työmenetelmänä sekä ulkoisen toiminnan ymmärtämisen työkaluna ja menetelmänä.

YRKO analyysillä voidaan paremmin ymmärtää organisaation- ja tiimien sisäiset kehittämistarpeet sekä löytää organisaation- ja tiimien lähtötasot kehittymisen prosesseille.

YRKO analyysillä voidaan saada asiakas- ja markkinatutkimustietoa. Tutkimme organisaatiomme toimintaa ja palvelumme sujuvuutta asiakkaillemme. Tarkasti mitkä aihealueet meidän tulee kehittää ja mitkä aihealueet ovat meidän toimintamme ylivoimatekijöitä. Mitä asiakkaat oikeasti meiltä odottavat tai mihin ovat todella pettyneitä.

YRKO analyysit tehdään noin 1-1,5h kestävissä haastatteluissa, joko etänä tai paikanpäällä. Kokenut haastattelija haastattelee valitut haastateltavat. Tämän jälkeen aineisto työstetään yhdessä tilaajan ja organisaation kanssa yhteisiksi toimenpidesuunnitelmiksi.

YRKO analyysissä yritys saa syväluotaavan kuvan organisaationsa ja tiiminsä kehittämisen tarpeiden painopisteistä. Saadaan yksityiskohtainen kuva asiakkaiden tyytyväisyydestä sekä odotuksista toimintaa kohtaan. Mitä tulee kehittää omassa asiakastyössämme ja mistä toiminoista meidän tulee pitää edelleen kiinni, jotta niistä syntyy ylivoimatekijöitä.

Jokaisessa YRKO analyysi vaiheessa käynnistyy osallistuvien henkilöiden työntekemisen valmennus ja yhteisen ajattelun kehittyminen.