Brian Tracy -valmennusohjelmat

Brian Tracy International on luokiteltu jo vuosia yhdeksi maailman parhaista yritysten ja organisaatioiden kouluttamiseen ja tulokselliseen kehittämiseen erikoistuneista yrityksistä. Brian Tracy International on auttanut menestyksellisesti yli 5 miljoonaa ihmistä ja organisaatioita ympäri maailmaa voittamaan henkilökohtaisia ja organisaatioiden haasteita.

Asiakasportfoliomme sisältää yrityksiä pienyrityksistä monikansallisiin Fortune 500 suuryrityksiin. Asiakkainamme on myös hallinnon – ja muita julkisen sektorin organisaatioita. Asiakkaan tarpeisiin sovellettava koulutusohjelmistomme kattaa henkilökohtaisen kehittymisen, johtamisen, strategian ja tavoitteiden asettamisen, ajankäytön hallinnan ja myyntivalmennuksen.

Ohjelmat esitetään nopeatempoisesti moduleihin jaettuna ja käyttäen hyväksi multimediaa. Fasilitaattorina toimii koulutettu ja kokenut valmentajamme. Räätälöimme tarvittaessa koulutukset vastaamaan asiakkaan tarpeita.

Ohjelmiin kuuluu kaikille osallistujille jaettavat työkirjat ja jokaiselle jaetaan koulutuksen lopussa audio-tallenne jatko- ja syventävää opiskelua varten. Modulit sisältävät käytännön harjoituksia.

Annamme myös 100 % rahat takaisin takuun, mikäli ette ole tyytyväisiä koulutuksen sisältöön.

Tilaa valmennus

Yllä parhaimpaasi – Perform at your best

Avaimet huippusuorituksiin ja oman itsensä johtamiseen.

Opi miten asetat tavoitteita, otat vastuun, kommunikoit tehokkaasti, ratkaiset ongelmat, kohtaat haasteet, hallitset ajankäyttöäsi ja otat täyden kontrollin työstäsi ja elämästäsi. Ottamalla käyttöön ”Kasva huipputoimijaksi” -koulutusohjelman periaatteet, elämäsi muuttuu. Tulet saavuttamaan enemmän kuin useimmat saavuttavat koko elinaikanaan.

 • Avaimet huipputoimijaksi
 • Dynaaminen itsensä johtaminen
 • Huippuesityksen seitsemän periaatetta
 • Ota vastuu elämästäsi
 • Päästä irti jarruttavista tekijöistä
 • Omien tunteiden hallitseminen
 • Ohjelmoi mielesi menestymään
 • Muuta minäkäsitystäsi
 • Mentaalidieetti
 • Menestymisen tärkein avain
 • Seitsemän askelta tavoitteiden saavuttamiseen
 • Keskittymisen voima
 • Muutoksen haasteet
 • Oman uran hallinta
 • Aikaansaava tiimityöskentely
 • Stressin ja jännityksen eliminointi
 • Vapauta luovuutesi!
 • Kehitä itsestäsi menestyvä persoona
 • Kokonaisuusperiaate
 • Saavuta tasapaino

Strateginen johtaminen – Strategic leadership

Voita kilpailijasi toiminnassa, yhteistyössä ja ajattelussa – joka päivä.

Seuraavalle askelmalle matkalla kohti menestystä ja huippujohtajuutta! Tässä kiehtovassa ohjelmassa, joka perustuu hyväksi havaittuihin menetelmiin ja keinoihin, opit olemaan entistä myönteisempi, määrätietoisempi ja tuloksellisempi niin työssä kuin yksityiselämässäkin. Vähintään 80 % menestymisestä on kiinni henkisistä tekijöistä. Se, mitä ajattelet itsestäsi, elämästäsi, johtajuudestasi ja ympärillä olevista ihmisistä sanelee paljolti, mitä saavutat. Kun muutat ajatteluasi laatua, muutat kaiken tekemisesi laatua!

 • Johtajaksi tuleminen
 • Strategioita johtajaksi tulemiseen
 • Ajattele kuin yrittäjä
 • Sotilasstrategian periaatteet
 • Strategisen suunnittelun kaava
 • Kuinka menestyvät johtajat johtavat
 • Esimiesten tärkeimmät tehtävät
 • Voittavan ryhmän kokoaminen
 • Huipputasoisten ryhmien kokoaminen
 • Tehokas kommunikointi
 • Asiakas on aina oikeassa
 • Kokousten hallinnan magiikka
 • Mahtava työpaikka
 • Ihmisten motivointi parhaisiin tuloksiin
 • Parhaan suorituksen saaminen muista
 • Johtaja, valmentaja ja luottohenkilö
 • Työntekijöiden suoritusten tehostaminen
 • Muutoksen mestariksi muuttuminen
 • Menestyksekkään johtamisen seitsemän salaisuutta
 • Parhaan suorituksen saaminen itsestään
 • Prioriteettien määrittäminen
 • Henkilökohtaiseen huipputasoon pyrkiminen
 • Neuvottelustrategiat ja – taktiikat
 • Koko elämäsi tasapainoon
 • Hyvät valintataidot
 • Hankalien ihmisten käsittely
 • Delegointi – avain tehokkuuden maksimoimiseen
 • Odotustesi tarkistaminen
 • Kuinka kaikki ongelmat ratkaistaan
 • Parhaan päätöksen tekeminen

Hallitse ajankäyttösi – Managing your time

Parantaaksesi tehokkuuttasi ja tuloksiasi sinusta on tultava ajankäytön expertti.

Hallitse ajankäyttösi

”Parantaaksesi tehokkuuttasi ja tuloksiasi sinusta on tultava ajankäytön expertti. Mikään toinen asia elämässä ei ole niin kiinteästi sidoksissa menestykseen kuin kyky tehokkaaseen ajankäytön hallintaan!” Koulutuksen tavoitteena on ymmärtää ajankäytön hallinnan psykologia. Se antaa käytännön työkaluja, jotka pystyt välittömästi siirtämään käytäntöön.

 • Strategisten tavoitteiden asettaminen
 • Asioiden priorisointi
 • Suunnittelu ja organisointi
 • Aikavarkaiden eliminointi
 • Epävarmuuden ja epäröinnin voittaminen
 • Delegointi ja kommunikointi
 • Elämän tasapainottaminen

Eat that frog

Maailman suosituin ajanhallintasysteemi – 27:llä eri kielellä. Ajanhallinta on oikeastaan Elämän Hallintaa, itsesi hallintaa. Ajanhallinta on kykyä päättää tapahtumien järjestys – mitä teet ensin, seuraavaksi ja mitä et tee ollenkaan.

 • Päättämään tarkalleen mitä haluat
 • Päättämään tärkeimmät tavoitteesi
 • Priorisoimaan eri elämänalueet
 • Vapauttamaan henkiset voimavarasi
 • Keskittymään tärkeimpiin tehtäviin
 • Eliminoimaan vähäarvoiset/täysin hyödyttömät tehtävät
 • Soveltamaan “Tyhjältä Taululta”- ajattelua eri elämänalueisiin
 • Vähentämään, delegoimaan tai eliminoimaan epäolennaisia töitä
 • Kaksinkertaistamaan tuottavuutesi ja vapaa-aikasi

Tässä nopeatempoisessa, yksipäiväisessä workshop-seminaarissa opit soveltamaan tärkeimpiä koskaan löydettyjä elämänhallinnan periaatteita kaikkiin elämänalueisiisi.